Eliseo soriano ang dating daan dating in the dark australia apply

Siya rin ang nagtuturo sa ibang mga manggagawa sa dibisyon.

eliseo soriano ang dating daan-88

Sa kanilang paniniwala na ang samahang dating pinangangasiwaan ni kapatid na Perez ay lumihis na sa mga aral ng Dios, si kapatid na Eli, kasama ng mga matatanda sa Iglesia, ay umalis sa grupong pinangasiwaan ni Gugulan.

Karamihan sa mga matatanda na sumama sa kaniya ay sumaksi na narinig nila kay kapatid na Perez na mahigpit na ipinagbabawal sa Bibliya na mangasiwa ang babae sa Iglesia ng Dios.

Napatunayan niya ang kaniyang katalinuhan sa pagkakamit ng mga pinakamatataas na marka ng isang estudyante sa kabuoan ng kaniyang pagaaral sa mababang paaralan.

Sa pagtungtong niya ng highschool, si Eli ay naihalal na pangulo ng Konseho ng mga Estudyante.

Sa mga sumunod na buwan, si kapatid na Eli ang gumagawa ng mga paksa na itinuturo sa mga kapatid upang sila hindi mawalan ng pagasa.

Iniisip ng mga kaanib na si kapatid na Perez ang gumawa ng mga paksa bago siya namatay; alam naman ng karamihang mga manggagawa, na si kapatid na Eli ang gumawa ng mga paksa.

https://therealtruthbehindtheadd.files.wordpress.com/2014/11/cropped-es1" data-medium-file="https://therealtruthbehindtheadd.files.wordpress.com/2014/11/cropped-es1.jpg?

w=300" data-large-file="https://therealtruthbehindtheadd.files.wordpress.com/2014/11/cropped-es1.jpg?

Walang ibang manggagawang nabigyan na kaparehong katunayan bilang ministro.

Tags: , ,